Groepstherapie en Workshops

Groepstherapie is een mooie aanvulling op de individuele begeleiding. Je bent welkom om deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten.

 

Een groep is de ultieme plek om je identiteit, gedrag, gedachten en gevoelens te onderzoeken. Een groep biedt een ruimte om je manier van communiceren, je gedragspatronen en het effect dat je op anderen hebt, te onderzoeken.

 

Je kunt jezelf pas echt leren kennen in contact met anderen. Hoe ga je met de ontmoeting om? Wat doe je en wat laat je? Wat voor effect heeft de groep op jou? Welke plek neem je in? En welke rol speel je het liefst?

 

Een groep is ook een plek om te onderzoeken waar je gedragspatronen vandaan komen en of die je ‘verder brengen’. Je kan in de groep spelenderwijs en op een creatieve manier je gebruikelijke gedragspatronen begrijpen, en nieuw gedrag uitproberen. Je leert je weerstanden (her)kennen en begrijpen. Zo kan je de blokkades in je gedrags- en gedachtenpatronen doorbreken en opheffen.

 

Deelname aan de groep is een belangrijke aanvulling op je zelfontwikkeling en je therapeutisch leerproces. Je krijgt veel terug in de vorm van feedback. Het biedt je uitdaging, en vooral steun en acceptatie.

 

In de groep leer hoe je omgaat met:

 • welkom en afscheid
 • contact en aanraking
 • angst
 • onthullen en verhullen
 • macht en autoriteit
 • verlies en rouw
 • steun en hulp
 • leiden en volgen
 • metacommunicatie
 • lichaam
 • vluchten en vechten 

We werken met de methoden van NLP, Gestalt en familieopstellingen. Rollenspellen, opdrachten, en persoonlijke inbreng zijn onderdeel van de bijeenkomsten.

 

In de groep ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen aandeel, tempo en leerproces. Ik ondersteun je hierbij door je feedback te geven, je een spiegel voor te houden, je te stimuleren, uit te dagen en te confronteren. Ik bied je een veilige en boeiende ruimte voor zelfontplooiing. De deelname aan de groepen kan heel helend zijn voor verschillende psychische klachten en belemmeringen.

 

Er zijn twee soorten groepen:

 • Doorlopende groepen (hierbij kun je op ieder willekeurig moment instromen)
 • Thematische workshops en seminars (deze zijn thema-gebonden en periodiek) 

Reeks Effectieve Communicatie:

 • Workshop over spreken en luisteren
 • Workshop Karakterstructuren en ‘gebruiksaanwijzingen’
 • Workshop: Kennismaking met mijn schaduw 

Als je interesse hebt voor deelname aan een groep, klik hier.